Chitauri 65 x 45 Gouache, anilinas y tintas aerográficas. 2011 © Jose Vicente Santamaria
© Jose Vicente Santamaria